Opravy alternátorů

Alternátor zásobuje automobil elektrickou energií a proto je potřeba mu věnovat náležitou pozornost. V případě, že nedobíjí tak daleko nedojedete. Po vybití akumulátoru pod určitou mez, dojde k zastavení motoru a následuje nákladný odtah a nepříjemnosti s tím spojené.

Mezi nejčastěji měněné díly patří diodové můstky, regulátory napěít a opotřebitelné díly, jako jsou ložiska, snímací kroužky a v uhlíky. U novějších vozů k tomu patří i volnoběžné řemenice.

V případě opravy u nás, alternátor nejdříve vyzkoušíme na zkušební stolici. Pak následuje rozebrání, zjištění závady, mytí a čištění, výměna vadných dílů, téměř vždy snímacích kroužků, ložisek a uhlíků. U námi vytipovaných alternátorů doporučujeme vyměnit i diodový můstek a regulátor napětí. A to i v případě, že v době opravy nevykazují závady. Poté je alternátor zkompletován a testován pod zátěží na zkušební stolici.